Dominujące w publicystyce i polityce lat dziewięćdziesiątych minionego wieku przekonanie, że kapitał nie ma narodowości, odeszło z hukiem do lamusa. Kryzysy gospodarcze ostatniego dziesięciolecia oraz polityczno-ekonomiczne lobbingowe działania najsilniejszych graczy ekonomicznych świata odsłoniły prawdziwe kulisy funkcjonowania globalnego rynku.

Oprócz wolnego rynku strategicznym zasobem okazała się gra zespołowa wielu podmiotów z jednego kraju: współpracujących przedsiębiorstw, wspierających własną gospodarkę urzędników i polityków, oraz lojalnych i wierzących w siłę własnej gospodarki społeczeństw. Zasób ten nosi naukową nazwę patriotyzmu ekonomicznego.

Zapraszamy Państwa do udziału w I Forum Patriotyzmu Ekonomicznego!

Zapraszamy przedsiębiorców, badaczy, a także entuzjastów świadomej konsumpcji gotowych do dyskusji nad wielką Społeczną Grą Zespołową ważną dla naszego kraju, jakim jest patriotyzm ekonomiczny.